Försäljning

Auktionsdatum :
2008-06-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE10002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
3 350
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,34
Antal bud :
17
Antal acc bud :
13
Snittränta :
4,3410(99,216)
Lägsta ränta :
4,3320(99,290)
Högsta ränta :
4,3470(99,164)
% of Eq Price Lvl :
100,00