Försäljning

Auktionsdatum :
2008-06-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002015008
Förfall :
2008-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 975
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
62
Antal acc bud :
26
Snittränta :
4,0930(98,876)
Lägsta ränta :
4,0750(98,881)
Högsta ränta :
4,1000(98,874)
% of Eq Price Lvl :
76,00