Försäljning

Auktionsdatum :
2008-05-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3106
ISINkod :
SE0001517707
Kupong % :
1,000
Förfall :
2012-04-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 785
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,57
Antal bud :
23
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,6130(103,764)
Lägsta ränta :
1,5950(103,833)
Högsta ränta :
1,6140(103,760)
% of Eq Price Lvl :
85,00