Försäljning

Auktionsdatum :
2008-05-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 050
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
13
Antal acc bud :
6
Snittränta :
4,1130(113,686)
Lägsta ränta :
4,1090(113,711)
Högsta ränta :
4,1200(113,649)
% of Eq Price Lvl :
20,00