Försäljning

Auktionsdatum :
2008-04-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
8 750
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,50
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
4,0980(102,467)
Lägsta ränta :
4,0940(102,493)
Högsta ränta :
4,1020(102,444)
% of Eq Price Lvl :
50,00