Försäljning

Auktionsdatum :
2008-04-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002415885
Förfall :
2008-07-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
15 897
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
44
Antal acc bud :
15
Snittränta :
4,0330(99,090)
Lägsta ränta :
4,0180(99,093)
Högsta ränta :
4,0410(99,088)
% of Eq Price Lvl :
53,00