Försäljning

Auktionsdatum :
2008-04-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
8 800
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,52
Antal bud :
25
Antal acc bud :
6
Snittränta :
3,9460(114,806)
Lägsta ränta :
3,9420(114,829)
Högsta ränta :
3,9490(114,788)
% of Eq Price Lvl :
40,00