Försäljning

Auktionsdatum :
2008-04-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
8 750
Emitterat institutioner:
2 499
Teckningskvot :
3,50
Antal bud :
33
Antal acc bud :
7
Snittränta :
4,0630(101,617)
Lägsta ränta :
4,0600(101,645)
Högsta ränta :
4,0650(101,602)
% of Eq Price Lvl :
7,00