Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0001998907
Förfall :
2008-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
18 500
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,23
Antal bud :
33
Antal acc bud :
25
Snittränta :
4,1090(99,073)
Lägsta ränta :
4,0960(99,076)
Högsta ränta :
4,1240(99,069)
% of Eq Price Lvl :
90,00