Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002015008
Förfall :
2008-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 950
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
44
Antal acc bud :
23
Snittränta :
4,1530(97,888)
Lägsta ränta :
4,1400(97,895)
Högsta ränta :
4,1630(97,883)
% of Eq Price Lvl :
71,29