Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 340
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
4,0390(101,845)
Lägsta ränta :
4,0340(101,891)
Högsta ränta :
4,0450(101,794)
% of Eq Price Lvl :
30,00