Försäljning

Auktionsdatum :
2008-02-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002343871
Förfall :
2008-05-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
32 450
Emitterat institutioner:
14 996
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
73
Antal acc bud :
31
Snittränta :
4,2370(99,044)
Lägsta ränta :
4,2250(99,047)
Högsta ränta :
4,2450(99,042)
% of Eq Price Lvl :
41,10