Försäljning

Auktionsdatum :
2008-02-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE00023433871
Förfall :
2008-05-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
18 975
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,27
Antal bud :
60
Antal acc bud :
53
Snittränta :
4,2530(98,879)
Lägsta ränta :
4,2290(98,885)
Högsta ränta :
4,2800(98,872)
% of Eq Price Lvl :
42,50