Uppköp

Auktionsdatum :
2008-02-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1043
ISINkod :
SE00004602971
Kupong % :
5,000
Förfall :
2009-01-28
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
16 650
Uppköpt institutioner:
7 499
Teckningskvot :
2,22
Antal bud :
33
Antal acc bud :
20
Snittränta :
3,7990(101,125)
Lägsta ränta :
3,7860(101,137)
Högsta ränta :
3,8150(101,109)
% of Eq Price Lvl :
1,58