Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 405
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,81
Antal bud :
25
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,6600(152,607)
Lägsta ränta :
1,6600(152,607)
Högsta ränta :
1,6600(152,607)
% of Eq Price Lvl :
100,00