Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
8 575
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
5,72
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
3,7670(116,362)
Lägsta ränta :
3,7670(116,362)
Högsta ränta :
3,7670(116,362)
% of Eq Price Lvl :
100,00