Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0001998907
Förfall :
2008-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 865
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
3,37
Antal bud :
34
Antal acc bud :
11
Snittränta :
4,0170(98,332)
Lägsta ränta :
4,0100(98,335)
Högsta ränta :
4,0200(98,331)
% of Eq Price Lvl :
41,87