Anmälan: Utbildning nya ramavtal betalningstjänster och kortinlösen

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om Riksgäldens nya ramavtal för betalningstjänster, kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar och betalterminaler.

De nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen mm kan avropas sedan den 1 augusti 2022. Avrop gjorda under det förra ramavtalet är som längst giltiga till och med den 30 april 2023. För att undvika avbrott i betalningstjänsterna behöver myndigheten ha nya avrop på plats tills dess.

Ramavtalsleverantörer betalningstjänster: Danske bank och Swedbank

Ramavtalsleverantörer kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar och betalterminaler: Nets, Verifone och Swedbank

Som stöd för avropsprocessen genomför Riksgälden digitala utbildningar för att informera om de nya ramavtalen och om hur ni går till väga rent praktiskt. 

Datum för utbildningar

  • 9 februari, kl 10.00–12.00  (digitalt via Skype)

Utbildningstillfälle är indelat i fyra block, där ni kan välja att vara med på alla delar eller enbart de delar som berör er:

  • Tjänstepaketet
  • Kortinlösen (avrop genom förnyad konkurrensutsättning)
  • Valutabanken
  • Förnyad konkurrensutsättning för betalningstjänster i SEK och kortinlösen

Information om vilka myndigheter som kan avropa vilken/vilka delar i ramavtalet för betalningstjänster: Avropsberättigade myndigheter

En Skypelänk kommer att skickas ut innan utbildningen, tillsammans med agenda och tillhörande tider för de olika utbildningsblocken.

Vid frågor kontakta statensinternbank@riksgalden.se.

Prenumerera på nyheter om statens internbank Mer detaljerad information för berörda på myndigheterna finns också i affärssystemet SIBS.

Utbildning om ramavtal 2023

Datum (val av datum är obligatoriskt)

Information om personuppgiftsbehandling

När du anmäler dig till ett arrangemang hos Riksgäldskontoret (Riksgälden) så behandlar vi de personuppgifter som du lämnar för att administrera och redovisa ev kostnader för arrangemanget. Uppgifter som kan behandlas är exempelvis titel, namn, organisation, e-post och ev specialkost.

Om en extern leverantör används för arrangemanget så skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Utöver dessa personuppgiftsbiträden delar inte Riksgälden dina personuppgifter med någon part. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.

Uppgiften sparas i 36 månader för att kunna hantera kostnader relaterade till arrangemanget. Allmänt intresse utgör den lagliga grunden för behandling enligt Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på riksgalden@riksgalden.se.

Om du har frågor kring dataskydd så kan du kontakta Dataskyddsombudet på Dataskyddsombud@riksgalden.se

Läs mer om Riksgäldens personuppgiftshantering