Vinstplan och fakta

Första lånet 2014 (2014:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 26 mars - 8 april 2014
Förfallodag 7 maj 2019
Börsnotering 20 maj 2014
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,80 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,50 %
Garantivinster Vid dragning i september

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandande och 10 följder
Serienummer 1 - 420
Ordningsnummer 1-1 000
Antal obligationer 420 000 st
Lånebelopp 2 100 mkr

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i september 2014-2018 med garantivinster (0,65%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 467 934 000
1 000 1 216 1 216 000
250 42 000 10 500 000
Summa 43 684 13 650 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars 2015-2019 (0,15%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 467 934 000
1 000 1 216 1 216 000
Summa 1 684 3 150 000

Villkor 2014:1Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  16 800 000 kr

Antal vinster per år :  45 368 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2014

1 september.

2015

2 mars, 7 september.

2016

7 mars, 5 september.

2017

6 mars, 4 september.

2018

5 mars, 3 september.

2019

11 mars.