Vinstplan och fakta

Första lånet 2009 (2009:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 18 - 31 mars 2009
Förfallodag 11 april 2012
Börsnotering 15 maj 2009
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,80 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,50 %
Garantivinster Vid dragning i augusti
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i augusti med garantivinster (0,65%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 111 555 000
1 000 3 845 3 845 000
250 72 000 18 000 000
Summa  75 957  23 400 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari (0,15%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 111 555 000
1 000 3 845 3 845 000
Summa      3 957  5 400 000

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 720
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 720 000
Lånebelopp 3 600 mkr

Villkor 2009:1Läs villkoren 2009:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  28 800 000 kr

Antal vinster per år :  79 914 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2009

3 augusti.

2010

1 februari, 2 augusti.

2011

7 februari, 1 augusti.

2012

6 februari.