Vinstplan och fakta

Andra lånet 2015 (2015:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 28 oktober - 10 november 2015
Förfallodag 1 november 2017
Börsnotering 16 december 2015
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,10 %
Garantivinster Obligationen har ingen garanterad vinst.
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i oktober 2016 och oktober 2017 (0,10%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
 100 000 1  100 000
2 000 75  150 000
500 2 500  1 250 000
Summa 2 576 1 500 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1-300
Ordningsnummer 1 001-2 000
Antal obligationer 300 000 st
Lånebelopp 1 500 mkr

 

Villkor 2015:2Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  1 500 000 kr

Antal vinster per år :  2 576 st

Högsta vinsten :  100 000 kr

Dragningsdagar

2016

10 oktober.

2017

9 oktober.