Vinstplan och fakta

Andra lånet 2009 (09:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 7 - 20 oktober 2009
Förfallodag 10 november 2015
Börsnotering 25 november 2009
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,60 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 1,10 %
Garantivinster Vid dragning i januari
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i januari med garantivinster (1,225 %)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 115 575 000
1 000 5 175 5 175 000
550 108 000 59 400 000
 Summa 113 291 66 150 000
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april, juli och oktober (0,125%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
 5 000 115 575 000
1 000 5 175 5 175 000
Summa       5 291 6 750 000
 
 
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 1 080
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 1 080 000
Lånebelopp 5 400 mkr

Villkor 09:2Läs villkoren 2009:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  86 400 000 kr

Antal vinster per år :  129 164 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2010

11 januari, 12 april, 5 juli,
4 oktober.

2011 

10 januari, 4 april, 4 juli,
3 oktober.

2012

9 januari, 16 april, 9 juli,
8 oktober.

2013

14 januari, 8 april, 8 juli,
7 oktober.

2014

13 januari, 7 april, 7 juli,
6 oktober.

2015

12 januari, 13 april, 6 juli,
5 oktober.