Vinstplan och fakta

Andra lånet 2008 (08:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 19 nov - 2 dec 2008
Förfallodag 24 oktober 2013
Börsnotering 19 januari 2009
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,60 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 1,00 %
Garantivinster Vid dragning i mars
Extradragning 9 februari 2009
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars med garantivinster (1,20%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 148 740 000
1 000 5 460 5 460 000
500 72 000 36 000 000
Summa   77 609  43 200 000
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juli och november (0,20%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
 5 000 148 740 000
1 000 5 460 5 460 000
Summa       5 609 7 200 000
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid extradragningen 9 februari 2009           
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 10 10 000 000
Summa       10 10 000 000
 
 
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 720
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 720 000
Lånebelopp 3 600 mkr

Villkor 08:2Läs villkoren för 2008:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  57 600 000 kr

Antal vinster per år :  88 827 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2009

9 februari Extradragning.
9 mars, 6 juli, 9 november.

2010

8 mars, 5 juli, 8 november.

2011

7 mars, 4 juli, 7 november.

2012

5 mars, 9 juli, 5 november.

2013

4 mars, 8 juli, 14 oktober.