Vinstplan och fakta

Andra lånet 2007 (2007:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 17 - 30 oktober 2007
Förfallodag 26 oktober 2010
Börsnotering 5 december 2007
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,4 %
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,2 %
Garantivinster Vid dragning i juni och december
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni och december med garantivinster (0,80%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 62 620 000
1 000 1 662 1 662 000
500 16 236 8 118 000
300 114 000 34 200 000
Summa   131 961  45 600 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari, april, augusti och oktober (0,20%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 62 620 000
1 000 1 662 1 662 000
500 16 236 8 118 000
Summa       17 961  11 400 000

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 5 700
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 5 700 000
Lånebelopp 5 700 mkr

Villkor 2007:2Läs villkoren för 2007:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  136 800 000 kr

Antal vinster per år :  335 766 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2007

17 december.

2008

18 februari, 21 april, 16 juni,
18 augusti, 20 oktober, 15 december.

2009

16 februari, 20 april, 22 juni,
17 augusti, 19 oktober, 14 december.

2010

15 februari, 19 april, 21 juni,
16 augusti, 18 oktober.