Vinstplan och fakta

Första lånet 1999 (1999:1)
Nominellt belopp 500 kr
Försäljningsperiod 10 - 24 mar 1999
Förfallodag 9 november  2007
Börsnotering 26 april 1999
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,0% - 6,0% (ändras i takt med ränteläget
Garantivinster 25-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,3%
Garantivinster 100-följd, skattefri/år 1,4%
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i maj  (0,3%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 3 3 000 000
5 000 1 620 8 100 000
Summa  1 623 11 100 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i november  (1,7%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 3 3 000 000
5 000 1 620 8 100 000
125 296 000 37 000 000
75 148 000 11 100 000
50 74 000 3 700 000
 Summa            519 623 62 900 000

 

Fastställd vinstplan
För varje ökning av utlottningsprocenten med 0,2% på årsbasis ökas respektive vinstplan med nedanstående vinstplan.           
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
5 000 740 3 700 000
Summa            740 3 700 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade 25, 50 och 100-följder
Serienummer 1 - 7 400
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 7 400 000 st
Lånebelopp 3 700 mkr

Villkor 1999:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  74 mkr -222 mkr

Antal vinster per år :  521 246-550 846 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1999

31 maj, 22 november.

2000

8 maj, 6 november.

2001

7 maj, 5 november.

2002

6 maj, 4 november.

2003

5 maj, 10 november.

2004

17 maj, 15 november.

2005

9 maj, 7 november.

2006

5 maj, 6 november.

2007

7 maj, 5 november.