Vinstplan och fakta

Första lånet 2004 (2004:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 3 - 16 mars 2004
Förfallodag 21 april 2009
Börsnotering 20 april 2004
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,3%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i april och oktober
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april och oktober med garantivinster (0,718%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 53 530 000
1 000 2 489 2 489 000
500 12 018 6 009 000
250 92 000 23 000 000
Summa  106 561                      33 028 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari, juni, augusti och december (0,216%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 53 530 000
1 000 1 980 1 980 000
500 12 852 6 426 000
 Summa            14 886 9 936 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1-4 600
Ordningsnummer 1-1 000
Antal obligationer 4 600 000 st
Lånebelopp 4 600 mkr

Villkor 2004:1Läs villkor för 2004:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  105 800 000 kr

Antal vinster per år :  272 666 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2004

7 juni, 2 augusti, 4 oktober,
6 december.

2005

7 februari, 4 april, 7 juni,
1 augusti, 10 oktober, 5 december.

2006

6 februari, 10 april, 7 juni,
7 augusti, 9 oktober, 4 december.

2007

5 februari, 10 april, 4 juni,
6 augusti, 8 oktober, 10 december.

2008

4 februari, 7 april, 9 juni,
4 augusti, 6 oktober, 8 december.

2009

9 februari, 6 april.