Vinstplan och fakta

Andra lånet 2004 (2004:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 22 sep - 5 okt 2004
Förfallodag 9 november 2007
Börsnotering 5 november 2004
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,8%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i april och oktober
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april och oktober med garantivinst  (0,7%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 54 540 000
1 000 1 470 1 470 000
500 13 580 6 790 000
250 98 000 24 500 000
 Summa 113 105                                        34 300 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i jan och jul (0,2%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 54 540 000
1 000 1 470 1 470 000
500 13 580 6 790 000
 Summa           15 105 9 800 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1-4 900
Ordningsnummer 1 001-2 000
Antal obligationer 4 900 000 st
Lånebelopp 4 900 mkr

Villkor 2004:2Läs villkor för 2004:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  88 200 000 kr

Antal vinster per år :  256 420 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2005

31 januari, 25 april, 11 juli,
31 oktober.

2006

30 januari, 24 april, 31 juli,
30 oktober.

2007

29 januari, 23 april, 30 juli,
29 oktober.