Vinstplan och fakta

Andra lånet 2006 (2006:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 18 - 31 oktober 2006
Förfallodag 1 mars 2010
Börsnotering 6 december 2006
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,0%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i januari och juli
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i jan och jul med garantivinster (0,75%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 50 500 000
1 000 1 557 1 557 000
500 14 886 7 443 000
250 84 000 21 000 000
Summa   100 494  31 500 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april och oktober (0,25%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 50 500 000
1 000 1 557 1 557 000
500 14 886 7 443 000
 Summa      16 494  10 500 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 4 200
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 4 200 000 st
Lånebelopp 4 200 mkr

Villkor 2006:2

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  84 000 000 kr

Antal vinster per år :  233 976 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2007

29 januari, 23 april, 30 juli,
29 oktober.

2008

28 januari, 21 april, 28 juli,
27 oktober.

2009

26 januari, 20 april, 27 juli,
26 oktober.

2010

25 januari.