Vinstplan och fakta

Andra lånet 2001 (2001:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 19 sep - 2 okt 2001
Förfallodag 24 september 2004
Börsnotering 2 november 2001
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,8%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i mars och september
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars och september med garantivinster (0,77%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 3 150 000
10 000 30 300 000
5 000 125 625 000
1 000 5 215 5 215 000
250 54 000 13 500 000
Summa  59 374 20 790 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni och december (0,63%)        
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 3 150 000
10 000 99 990 000
5 000 332 1 660 000
1 000 13 210 13 210 000
 Summa           13 645 17 010 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50-följder
Serienummer 1 - 2 700
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 2 700 000 st
Lånebelopp 2 700 mkr

Villkor 2001:2

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  75 600 000 kr

Antal vinster per år :  146 038 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2001

3 december.

2002

4 mars, 10 juni, 9 september,
16 december.

2003

10 mars, 10 juni, 8 september,
15 december.

2004

8 mars, 14 juni, 20 september.