Vinstplan och fakta

Andra lånet 2000 Trio 2 (2000:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 8 - 21 mars 2000
Förfallodag 15 april 2003
Börsnotering 20 april 2000
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,3 %
Triodragning/se fullständiga villkoren för lånet  
Fastställd vinstplan
Vinstplan per ordinarie dragning (0,55%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 2 2 000 000
100 000 39 3 900 000
10 000 450 4 500 000
1 000 3 350 3 350 000
Summa  3 841 13 750 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan för Triodragningen            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
100 000 300 30 000 000
 Summa  300 30 000 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 100 följder
Serienummer 1 - 2 500
Ordningsnummer 1 001- 2 000
Antal obligationer 2 500 000 st
Lånebelopp 2 500 mkr

Villkor 2000:2

Vinstinformation

1 : 

1 : 

1 : 

Dragningsdagar

2000

19 juni, 14 augusti, 16 oktober,
4 december.

2001

12 februari, 17 april, 11 juni,
13 augusti, 15 oktober, 10 december.

2002

11 februari, 15 april, 10 juni,
12 augusti, 14 oktober, 16 december.

2003

17 februari, 7 april.