Vinstplan och fakta

Tredje lånet 2000 Trio 3 (2000:3)
Nominellt belopp 500 kr
Försäljningsperiod 11 - 24 oktober 2000
Förfallodag 15 mars 2004
Börsnotering 22 november 2000
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,8%
Inga garantivinster  -
Fastställd vinstplan
Vinstplan extradragning (Luciadragning 13 december 2000)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
10 000  2 500 25 000 000
Summa  2 500 25 000 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan per ordinarie dragning (0,466%)      
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
100 000 9 900 000
10 000 153 1 530 000
5 000 306 1 530 000
1 000 2 040 2 040 000
 Summa 2 509 7 000 000

 

Vinstplan för respektive Bonusdragning
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
500 10 000 5 000 000
Summa  10 000 5 000 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50-följder
Serienummer 1 - 3 000
Ordningsnummer 2 001- 3 000
Antal obligationer 3 000 000 st
Lånebelopp 3 000 mkr

Villkor 2000:3

Vinstinformation

1 : 

1 : 

1 : 

Dragningsdagar

2000

13 december.

2001

19 februari, 23 april, 18 juni,
20 augusti, 22 oktober, 17 december.

2002

18 februari, 22 april, 24 juni,
19 augusti, 21 oktober, 9 december.

2003

24 februari, 14 april, 23 juni,
18 augusti, 20 oktober, 8 december.

2004

23 februari.