Vinstplan och fakta

Första lånet 2002 (2002:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 30 okt - 12 nov 2002
Förfallodag 15 juni 2007
Börsnotering 13 december 2002
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,8%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i februari och augusti
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari och augusti med garantivinster (0,8%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 1 50 000
5 000 754 3 770 000
1 000 5 680 5 680 000
250 70 000 17 500 000
Summa  76 436 28 000 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april, juni, oktober och december (0,3%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 2 100 000
5 000 780 3 900 000
1 000 5 500 5 500 000
 Summa            6 283 10 500 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder st
Serienummer 1 - 3 500
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 3 500 000 st
Lånebelopp 3 500 mkr

Villkor 2002:2 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  98 000 000 kr

Antal vinster per år :  178 004 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2003

3 februari, 7 april, 2 juni,
4 augusti, 6 oktober, 1 december.

2004

2 februari, 5 april, 7 juni,
2 augusti, 4 oktober, 6 december.

2005

7 februari, 4 april, 7 juni,
1 augusti, 3 oktober, 5 december.

2006

6 februri, 3 april, 7 juni,
7 augusti, 2 oktober, 4 december.

2007

5 februari, 2 april, 11 juni.