Vinstplan och fakta

Andra lånet 1997 (1997:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 3 - 14 november 1997
Förfallodag 14 maj 2004
Börsnotering 15 december 1997
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,75%
Garantivinster 20-följd, skattefri/år 2,63%
Fastställd vinstplan
Vinstplan per dragning (1,25%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 2 2 000 000
100 000 22 2 200 000
10 000 367 3 670 000
1 000 5 5 000
175 105 000 18 375 000
Summa  105 396 26 250 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 20-följder
Serienummer 1 - 2 100
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 2 100 000 st
Lånebelopp 2 100 mkr

Villkor 1997:2 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  78 750 000 kr

Antal vinster per år :  316 188 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1998

4 maj, 14 september.

1999

11 januari, 3 maj, 13 september.

2000

17 januari, 15 maj, 11 september.

2001

8 januari, 14 maj, 10 september.

2002

14 januari, 13 maj, 16 september.

2003

13 januari, 12 maj, 15 september.

2004

12 januari, 10 maj.