Vinstplan och fakta

Första lånet 1998 (1998:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 27 maj - 10 jun 1998
Förfallodag 16 juni 2006
Börsnotering 10 juli 1998
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,75%
Garantivinster 25-följd, skattefri/år 2,10%
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragningar i juni med garantivinster (2,2%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
100 000 30 3 000 000
10 000 40 400 000
525 136 000 71 400 000
Summa  136 070 74 800 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari och oktober (0,775%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
3 000 000 3 9 000 000
500 000 3 1 500 000
100 000 35 3 500 000
50 000 23 1 150 000
10 000 320 3 200 000
1 000 8 000 8 000 000
Summa  8 384 26 350 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 25-följder
Serienummer 1 - 3 400
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 3 400 000 st
Lånebelopp 3 400 mkr

Villkor 1998:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  127 500 000 kr

Antal vinster per år :  152 838 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1998

12 oktober.

1999

22 februari, 28 juni, 18 oktober.

2000

21 februari, 26 juni, 23 oktober.

2001

19 februari, 25 juni, 22 oktober.

2002

18 februari, 24 juni, 21 oktober.

2003

24 februari, 23 juni, 27 oktober.

2004

23 februari, 28 juni, 18 oktober.

2005

21 februari, 27 juni, 17 oktober.

2006

20 februari, 12 juni.