Vinstplan och fakta

Första lånet 1997 (1997:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 3 - 14 mars 1997
Förfallodag 15 mars 2004
Börsnotering 21 april 1997
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,75%
Garantivinster 20-följd, skattefri/år 2,40%
Fastställd vinstplan
Vinstplan per dragning (1,25%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 3 3 000 000
100 000 22 2 200 000
10 000 185 1 850 000
5 000 370 1 850 000
1 000 7 750 7 750 000
160 185 000 29 600 000
 Summa 193 330 46 250 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 20-följder
Serienummer 1 - 3 700
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 3 700 000 st
Lånebelopp 3 700 mkr

Villkor 1997:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  138 750 000 kr

Antal vinster per år :  579 990 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1997

14 juli, 10 november.

1998

9 mars, 13 juli, 9 november.

1999

8 mars, 12 juli, 8 november.

2000

6 mars, 10 juli, 13 november.

2001

12 mars, 9 juli, 12 november.

2002

11 mars, 15 juli, 11 november.

2003

17 mars, 14 juli, 17 november.

2004

15 mars.