Vinstplan och fakta

Andra lånet 2003 (2003:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 22 okt - 4 nov 2003
Förfallodag 14 november 2006
Börsnotering 5 december 2003
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,1%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i mars och september
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mar och sep med garantivinster  (0,684%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 105 1 050 000
1 000 1 260 1 260 000
500 13 620 6 810 000
250 110 000 27 500 000
Summa  124 986                                 3 762 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i januari, maj, juli och november (0,183%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 105 1 050 000
1 000 1 260 1 260 000
500 13 510 6 755 000
 Summa            14 876 10 650 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1-5 500
Ordningsnummer 1 001-2 000
Antal obligationer 5 500 000 st
Lånebelopp 5 500 mkr

Villkor 2003:2Läs villkor för 2003:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  115 500 000 kr

Antal vinster per år :  309 476 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2004

19 januari, 15 mars, 17 maj,
12 juli, 13 september, 15 november.

2005

17 januari, 14 mars, 23 maj,
11 juli, 12 september, 14 november.

2006

16 januari, 13 mars, 15 maj,
11 juli, 11 september, 6 november.