Vimmerby Sparbank AB

Organisationsnummer 516401-0174

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto 2101
 • Fasträntekonto 2103
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Jubileumskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Sevedekontot Företag/Förening
 • Sevedekontot Privat
 • Skogskonto
 • Skogskonto - Fasträntevillkor
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Skogsskadekonto – Fasträntevillkor
 • Spara&Bokonto
 • Sparandekonto
 • Spec inl fasträntebas
 • Specin -  Standard
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • Vimmerbykontot

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid