Varbergs Sparbank AB

Organisationsnummer 516401-0158

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Bospar Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Klirrekonto
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Prv
 • Premiumkonto
 • Private Banking
 • Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Sparkonto Personal
 • Specialinl PM Ftg
 • Specialinlåning
 • Transaktionskonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutatoppkonto
 • Varbergskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid