Tidaholms Sparbank

Organisationsnummer 567200-4883

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Tidaholms Sparbank Buffertkonto
 • Tidaholms Sparbank Depåkonto 1
 • Tidaholms Sparbank Depåkonto 3
 • Tidaholms Sparbank e-sparkonto
 • Tidaholms Sparbank Fasträntekonto
 • Tidaholms Sparbank Företagskonto
 • Tidaholms Sparbank Kapitalkonto företag
 • Tidaholms Sparbank Klientmedelskonto
 • Tidaholms Sparbank Klientmedelskonto PM
 • Tidaholms Sparbank PB Special
 • Tidaholms Sparbank Penningmarkn.kto
 • Tidaholms Sparbank Personalkonto
 • Tidaholms Sparbank Placeringskonto f
 • Tidaholms Sparbank Privatkonto (TRP00502)
 • Tidaholms Sparbank Servicekonto
 • Tidaholms Sparbank Skogskonto
 • Tidaholms Sparbank Skogsskadekonto
 • Tidaholms Sparbank Specialinlåning (FSI02301)
 • Tidaholms Sparbank Specialinlåning (PSI02301)
 • Tidaholms Sparbank Tidaholmskontot 
 • Tidaholms Sparbank Ungdomskonto
 • Tidaholms Sparbank Upphovsmannakonto
 • Tidaholms Sparbank Valutakonto
 • Tidaholms Sparbank Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Tidaholms Sparbank Investeringssparkonto