Sparbanken Eken AB

Organisationsnummer 516406-0674

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto
 • Depåkonto 3
 • Depåkonto PM
 • Eken Företagskonto
 • Eken Placeringskonto
 • Eken Plus Senior
 • Eken Plus Ung
 • Eken Pluskonto
 • Eken Privatkonto
 • Eken Servicekonto
 • Eken Ungdomskonto
 • Ekenkonto
 • Ekenkonto Fast
 • e-sparkonto
 • Framtidskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning fast räntebas
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid