Sparbanken Bergslagen AB

Organisationsnummer 516406-1185

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bergslagskonto
 • Bergslagskonto ftg
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto Bergslagen
 • Företagskonto 
 • Föreningskonto
 • Gustafskonto
 • Klientmedelskonto
 • Penningmarknadskonto PM
 • Penningsmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Specialinlåning
 • Södra Dalakonto
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid