Skandinaviska Enskilda Banken AB

Organisationsnummer 502032-9081

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • SEB Call Account
 • SEB Cash Pool Germany
 • SEB Current Account Germany
 • SEB Enkla sparkontot
 • SEB Enkla sparkontot företag
 • SEB Escrow Agreement
 • SEB Företagskonto
 • SEB Företagskonto
 • SEB Grundkonto
 • SEB Klientmedelskonto
 • SEB Loro Account *
 • SEB Nordiskt Koncernkonto
 • SEB Notariatkonto
 • SEB Notional Cash Pool (Transaction account)
 • SEB Penningskonto (Gyllenberg)
 • SEB Placeringskonto
 • SEB Placeringskonto (Privatkund)
 • SEB Privatkonto
 • SEB Privatkonto via Tredje Part

 • SEB Skogskonto
 • SEB Skogsskadekonto
 • SEB Specialinlåning
 • SEB Specialinlåningskonto (Privatkund)
 • SEB Upphovsmannakonto
 • SEB Valutakonto (Företagskund)
 • SEB Valutakonto (Privatkund)
 • SEB Zero Balancing Cash Pool, Current Account
 • SEB Zero Balancing Cash Pool, Master Account

Kontanta medel på:

 • SEB Investeringssparkonto

* Insättningsgarantin omfattar inte sådana insättare som själva är anslutna till garantin.