Ölands Bank AB

Organisationsnummer 516401-0034

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bokontolån
 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Framtidskonto
 • Framtidskonto Max
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Ftg
 • Private Banking
 • Privatkonto m Komb
 • PRO Maxkonto
 • Seniorlån
 • Skogsskadekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Specialinlåning F
 • Specialinlåning Ftg
 • Specialinlåning P
 • Specialinlåning Priv
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutatoppkonto
 • Ölandskonto Bas
 • Ölandskonto Fast
 • Ölandskonto Månad
 • Ölandskonto Plus

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid