Norrbärke Sparbank

Organisationsnummer 583800-5246

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Framtidskonto MAX
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Koncernkonto
 • Mäklardepåkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Sparbankskonto
 • Smedjebackskonto
 • Smedjebackskonto Max
 • Sparkonto
 • Sparkonto Företag
 • Specialinlåningskonto
 • Specialinlåning Företag
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • Värdepappersdepåkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid