Marginalen Bank Bankaktiebolag

Organisationsnummer 516406-0807

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Buffertkonto - Privatpersoner
 • Fasträntekonto - företag
 • Fasträntekonto - privatperson
 • Företagskonto
 • Hammarbykortet
 • Högräntekonto – företag
 • Högräntekonto – privatperson
 • I'm Yours
 • Inlåningskonto Företag - Klientmedel
 • Kapitalsparkonto
 • Likvidkonto med tillhörande specialinlåning
 • Lönekontot
 • Marginalen Classic kort
 • Marginalen Gold Kort
 • Marginalen Traveller Kort
 • Placeringskonto (Marginalen)
 • PRO SparLiv konto
 • Sparkonto - företag
 • Sparkonto - privatperson
 • Sparkonto IB (ej öppet för nyteckning)
 • Sparkonto Personal
 • Stora Sparkontot – företag
 • Stora Sparkontot – privatperson
 • Stora Sparkontot VIC
 • Transaktionskonto
 • Trygghetskonto
 • Vardagskontot

 

 

 • Inl Företag (FinFack AB)
 • Inl Privat (FinFack AB)