DNB Bank ASA, filial Sverige

Organisationsnummer 516406-0161

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

DNB Bank ASA, svensk filial omfattas i första hand av norsk insättningsgaranti. Om en filial verkar i ett land där insättningsgarantin är mer generös eller omfattande än hemlandets finns möjligheter för filialen att ansöka om komplettering.

Kompletteringen svarar för skillnaden mellan ersättningsnivån enligt hemlandets garanti och den svenska nivån på 1 050 000 kr.

DNB Bank ASA, svensk filial har ansökt och beviljats kompletterande anslutning till den svenska insättningsgarantin.

Vissa konton skyddas helt eller delvis av den svenska insättningsgarantin. Dessa konton är

  • Klientmedelskonto