Riksgälden ser inga förutsättningar för nya premieobligationer

28 september 2018 - Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad sedan 2016. Riksgäldens bedömning är att premieobligationerna inte längre kan uppfylla målet att minska kostnaden för statsskulden.  Riksgälden ser inga förutsättningar för nya premieobligationer


Text: Vann du på dina premier?

Text: Fakta och villkor

Text: Inga nya premieobligationer