Presentation för investerare: Sweden's sovereign green bond

Publikation 24 augusti 2020

I den här presentationen kan du lyssna på riksgäldsdirektör Hans Lindblad, Anna Sjulander, tf. avdelningschef på Riksgälden, finansmarknadsminister Per Bolund samt Åsa Knudsen Sterte, kansliråd vid Finansdepartementet. De berättar om statens gröna obligation inför den kommande emissionen.

Presentation för investerare 24 augusti 2020: Sweden's sovereign green bond (länk till Youtube)

Presentationen i PDF-format