Hans Lindblad om bankkrishantering på Sparbankernas Riksförbund

Publikation 6 februari 2019

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pratade på Sparbankernas riksförbunds årliga vinterkonferens om Riksgäldens arbete med att hantera banker i kris.