Hans Lindblad om banker i kris på SNS

Publikation 2 april 2019

Den 3 april 2019 pratade Hans Lindblad om effektiv bankkrishantering på Studieförbundet Svenskt Näringsliv och Samhälle (SNS) Finanspanel